Descargar
  Contactenos

Contacto para prensa

En Francia
R2PO
Odile Pin
+33 (0)6 81 80 35 46
odilepin@r2po.fr

En Norte América
Mickey Farrance
mickey.farrance@bonitasoft.com

En España
Aleph Communications
Silvia Martin
+34 91 386 69 99
silvia.martin@alephcom.es